Fodboldliv
FODB@LDLIV er en bog om fodbold og eksistens.

Om det bedste og det værste i det generøse spil – og i den verden der omgiver det. „Ud fra frihedens byrde og den deraf følgende lidenskab får vi en bog om fodbold, der mildt sagt ikke ligner andre af tidens fodboldbøger, de bøger, hvor fodbold anskues som en isoleret verden. Hans Lauges og Peter Sørensens anliggende er nemlig at få folk til at tænke, fordi de selv er i stand til at tænke. Ikke kun om fodbold, men om eksistensen som sådan, under inspiration af de store tænkere, Kierkegaard, Nietzsche og Sartre. Og således blev en mailudveksling til, der blev andet og mere end en udveksling af meninger om vejr og vind.“
Kjeld Holm, Biskop

„Ikke siden Fodboldenglen af salig Hans Jørgen Nielsen har jeg læst bedre litterært bud på fodboldens forfatning. Dog i en anden boldgade, der har bevæget sig væk fra fiktionen til blandingsbiografiens dokumentarisme, tankens velskrevne rekonstruktion og en tyk streg under den autenticitet, der løfter mailudvekslingen højt op over hverdagens medietrummerum.“
Kurt Lassen, Journalist

Pris: 249,-
Køb den online
Bogkompagniet ApS
·
Sorøgade 1,1 · 2100 København Ø
·
Mobil: 20 31 49 31 · Mail: staun@bogkompagniet.dk